En fungerande tvåspråkighet

Molempi parempi-serien fick sin början 2017 med en serie klipp om den nationella tvåspråkigheten i den hundraåriga republiken. 52+ personer ger sin syn på landets två språk och sin egen väg till två språk.
Del 2 handlar om språkliga rättigheter och situationer när de blir livsviktiga och del 3 om de historiska skälen till Finlands tvåspråkighet och hur väl vi känner till dem idag, men också hur Johanna, Jan och Paul själva blivit tvåspråkiga.

Två språk i samma familj

52 klipp om två språk

Om språkliga rättigheter och deras förverkligande

Varför är Finland tvåspråkigt?

52 klipp om två språk

Om språkliga rättigheter och deras förverkligande

Varför är Finland tvåspråkigt?