Anders Adlercreutz: Du på finska är kulta

För riksdagsledamoten Anders Adlercreutz var det den finskspråkiga barnflickan Raija som blev steget in i tvåspråkigheten. Adlercreutz är uppvuxen i en svenskspråkig familj i Kyrkslätt, och så gott som alla i hans närkrets talade svenska.

– Mina föräldrar tyckte att det här var ett litet bekymmer. På den tiden fanns det ju inte daghem, så vi hade en flicka hemma hos oss, Raija från Harjavalta. Hon talade finska och hon lärde den tvåspråkiga Anders att ”du” på finska är ”kulta”, och på den vägen är jag.

Adlercreutz bor fortfarande i Kyrkslätt med sin familj med fem barn. I dag är ändå Kyrkslätt en mycket mera finskspråkig kommun än den var i hans barndom.

Sänk ribban

För Anders Adlercreutz är språket också ett sätt att förstå hur andra människor tänker.

Ellei me osata jotain kieltä täydellisesti niin sitten ei käytetä sitä ollenkaan. Tästä olisi hyvä päästä irti.

– Olika språk ser på världen på ett annat sätt och kan nalkas samma saker från helt olika håll. När man lär sig ett språk så visst handlar det om att kunna kommunicera, men det är också en väg in i kulturen.

Enligt honom är det här en aspekt som vi inte alltid är så bra på att uppskatta i Finland – vi fokuserar istället onödigt mycket på att tala perfekt.

– Ellei me osata jotain kieltä täydellisesti niin sitten ei käytetä sitä ollenkaan. Tästä olisi hyvä päästä irti.

Annorlunda på olika språk

Anders Adlercreutz upplever själv att han har olika identitet på olika språk. Det finns situationer då han helst använder finska och andra då han hellre talar svenska. Det här ser han som en rikedom.

– Om jag bara skulle använda det ena så skulle jag begränsa mig. Att jag kan använda båda gör att jag kan uttrycka flera saker.

Adlercreutz känner sig stolt över både finskan och svenskan, och han berättar gärna för utlänningar om finskans särdrag.

– Sehän on hyvin poikkeuksellinen kieli ja minä koen sen omakseni. Minä olen sen hienouksista yhtä ylpeä kuin mitä minä olen omasta äidinkielestäni, joka nyt kuitenkin on ruotsi.