Snart här: Molempi parempi 3

Varför är Finland tvåspråkigt?

Samaa maata. Molempi parempi 3a

Aika irvokasta. Molempi parempi 3b

Two cultures. Two languages. Molempi parempi 3c

“Voiko äidinkieltään valita”? Molempi parempi 3d

“Svenskspråkiga ska kunna finska”! Molempi parempi 3e

“Puristuksessa Ruotsin ja Venäjän välissä” Molempi parempi 3f

“Minä olen pallo” Molempi parempi 3g

Raivon partaalla! Molempi parempi 3h

Corrupted or enriched? Molempi parempi 3i

…ja siksi Suomessa puhutaan ruotsia! Molempi parempi 3j