Molempi parempi 4:1:1
Rita ”När barnen var mindre var det jätteviktigt att hålla språken isär”

Molempi parempi 4:1:2 Robert: Svenska med mamma ja isän kanssa suomea

Molempi parempi 4:1:3 Rebecca ”Paljon enemmän vaihtoehtoja”

Molempi parempi 4:1:4 Rafu ”Melkoinen kielisoppa”

Molempi parempi 4:2:1 Henrik: “Båda går!

Molempi parempi 4:2:2 Verna: “Ei missään roolissa mun elämässä”

Molempi parempi 4:2:3 Patrick: ”Enemmistö on kaksikielisiä”

Molempi parempi 4:2:4 Astrid: ”Varför skulle man hata ett språk”?