Artiklar

Martti Ahtisaari: Låt mig tala svenska!

By september 3, 2020No Comments

President Martti Ahtisaari finlandssvenskarna en känga för att inte låta finskspråkiga prata svenska när de försöker.

– När svenskspråkiga vänner märkte mig hälsade de varmt och började omedelbart tala finska med mig. Jag blev nästan arg. Jag sa: ”Gudskelov, kära vänner! Ni vet att jag kan svenska. Jag tycker illa om att ni flyttar till finska nästan som jag skulle vara okunnig i svenska. Varför skulle vi behöva svenska om ni inte vill tala ert modersmål, utan finska?

För Ahtisaari har det alltid varit viktigt att profilera sig som en nordbo – och till det hör att också kunna föra sig på svenska.

– Jag måste nog säga att jag är finsk, men varje gång när jag säger det så känner jag att jag kanske är mera nordbo. Under kalla kriget förstod jag omedelbart på 60-talet att det var enormt viktigt att man kunde säga att ”jag kommer från Finland, som är ett nordiskt land, en nordisk demokrati”. Internationellt om jag skulle ha bara sagt att jag kommer från Finland, så ingen skulle ha vetat helt klart vilket land är det och vad står det för. Men det var viktigt att vi delade samma värdesättning med alla nordiska länder.

On selvää, että ruotsinkielisten perustuslain perusteella pitää saada palvelut omalla kielellään.

Martti Ahtisaari tycker att finländarna borde vara stolta över att ha två nationalspråk, och poängterar att de har en helt annat status än minoritetsspråken. För honom är det viktigt att vi respekterar de språkliga rättigheter som garanteras i grundlagen.

– Minulle on hyvin tärkeätä, että me kunnioitamme perustuslakia. Se on ehdottoman selkeä ohje kaikille. Oli meillä minkälainen hallitus tahansa niin on selvää, että samalla lailla kuin suomenkielisten täytyy saada kaikki palvelut suomen kielellä, niin ruotsinkielisten perustuslain perusteella pitää saada palvelut.