Artiklar

Risto E.J. Penttilä: Öppna den taxellska paradoxen!

By september 3, 2020No Comments

Centralhandelskammarens VD Risto E. J. Penttilä talar varmt för att förstärka tvåspråkigheten. Enligt honom är den taxellska paradoxen – att vi behöver enspråkiga institutioner för att bevara tvåspråkigheten – onödigt snäv.

– Jag skulle gärna se öppna paradoxen lite; på så sätt att svenska institutionerna skulle börja locka finskspråkiga personer. Man ska ändå fortsättningsvis prata bara svenska där. På det här sättet skulle man både förstärka de svenskspråkiga institutionerna och tvåspråkigheten.

Se on enemmän kuitenkin poliittisia pisteen keräämistä kuin mitään muuta. Näenkin että kyllä se pahin on ohitse ja mennään kohti tervettä suhtautumista kahteen kieleen.

Fram för en tvåspråkig framtid

Penttilä är inte tvåspråkig, och säger sig prata engelska bättre än svenska, men han värdesätter ändå svenskan högt. Han har alltid intresserat sig för svenskan och har jobbat i Stockholm. Han ser det som ett värde i sig att vi har två språk och hoppas på en mer tvåspråkig framtid; att finskspråkiga väljer att studera på svenska och kan göra sig förstådda också på svenska.

– Tämän päivän Suomessa minua ilahduttaa se, että ihmiset puhuvat sekä suomea että ruotsia ja englantia. Aloittavat vaikka ruotsiksi och sedan fortsätter på svenska och vice versa.

Han sörjer att svenskan blivit en politisk fråga i Finland. Enligt honom antingen hatar man eller älskar man svenskan – men tyvärr främst hatar.

– En usko että se on kuitenkaan niin vakavaa. Se on enemmän kuitenkin poliittisia pisteen keräämistä kuin mitään muuta. Näenkin että kyllä se pahin on ohitse ja mennään kohti tervettä suhtautumista kahteen kieleen.